1. بازاریاب بیمه
  2. بازاریاب شبکه ای (سال 1393)
  3. بازاریاب و فروشنده حضوری (ویزیتور)
  4. بیمه گر بیمه‌های بازرگانی
  5. بورس و تجارت الکترونیک(مهندسین فردا)
  6. تحليل گر بورس اوراق بهادار (سال 1393)
  7. حسابدار صنعتی مقدماتی