1. تعمير كار تيلر    (اسفند 94)
  2. كارور( اپراتور ) دستگاه بوجاري گندم
  3. کارور ماشین آلات کشاورزی(رانندگی تراکتور و تیلر) (سال 1393)