1. ابزار دقیق کار (بازنگري خرداد95)
  2. ابزار دقيق كار پروژه (سال 1394)
  3. اتوماسيون كار صنعتي
  4. اتوماسیون کار صنعتی DELTA (خرداد 95)
  5. اتوماسیون کارصنعتی FATEK (خرداد 95)
  6.  تعمیرکار ساعت
  7.  پنوماتیک کار صنعتی (1390)
  8. سرویس و نگهداری هواپیما
  9. طراح و سازنده تابلوهای LED ثابت با نرم افزار Corel Draw ( آبان 1394)
  10.  طراح و تحلیلگر مدارات میکرو کنترلر خانواده 8051
  11.