1. تکنولوژی فرهنگی
  2. صنایع دستی (بافت)
  3. صنایع دستی (چوب ، فلز ، سفال)
  4. صنایع دستی (دوخت هاي سنتي)
  5. صنایع دستی (طلا و جواهر سازی)
  6. هنرهای تجسمی
  7.  هنرهای تزیینی (گل آرایی ، گلسازی و...)
  8. هنرهای نمایشی (نمایش ، سینما و عکاسي)
  9. صنایع دستی (فرش) 

 

هنرهای تجسمی

                      

 

                                                         

 

 دوره :نقاشی سنتی

 استانداردهای آموزش