1. آماده سازي مواد اوليه غذايي براي انبارداري (سال 1393)
 2. انبارداري مواد غذايي (سال 1393)
 3. انتخاب ماده غذايي سالم و با كيفيت  (سال 1393)
 4. پیتزا پزی (سال 1393)
 5. تزئین کیک و بسته بندی آن (سال 1393)
 6. تزئینات و چیدمان میز غذا (سال 1393)
 7. تهيه انواع پلو و چلو  مقدماتی (سال 1393)
 8. تهيه انواع سوپ آش و پتاژ (سال 1393)
 9. تهيه خوراك هاي گوشتي  مقدماتی (سال 1393)
 10. تهيه غذاهاي سنتي وسفره خانه ها (سال 1393)
 11. تهيه كيك و شيرينيهاي تر (سال 1393)
 12. تهیه دسر های سنتی (سال 1393)
 13. تهیه دسرهای مدرن (سال 1393)
 14. تهیه شیرینی خشک (سال 1393)
 15. جابجايي مواد اوليه غذايي (سال 1393)
 16. خريد مواد غذايي مورد نياز (سال 1393)
 17. روشهاي صحيح ارائه غذا (سال 1393)
 18. سالادساز (سال 1393)
 19. ساندويچ ساز ساندويچهاي گرم و سرد (سال 1393)
 20. سرو و پذیرایی (سال 1393)
 21. كباب پزمقدماتي (سال 1393)
 22. كنترل بهداشت و ايمني ابزار و تجهيزات (سال 1393)
 23. كنترل بهداشت و ايمني فردي (سال 1393)
 24. كنترل بهداشت و ايمني محيطي (سال 1393)
 25. كنترل بهداشتي و نگهداري مواد غذايي (سال 1393)
 26. مدیریت  آشپزخانه (سال 1393)
 27. نگهداری مواد اولیه (سال 1393)