1. ارائه خدمات بانکداری الکترونیک و كاربرد بانكداري الكترونيك (سال 1393)
 2. ارائه خدمات بانکی (سال 1393)
 3. ارزیابی طرحهای اقتصادی (سال 1393)
 4. استخدام و بکارگیری نیروی انسانی (سال 1393)
 5. استفاده از نرم افزارهای بانکی  در ارائه خدمات (تخصصی 1) (سال 1393)
 6. استفاده از نرم افزارهای بانکی در ارائه خدمات (تخصصی 2)  (سال 1393)
 7. اعتبار سنجی مشتریان (سال 1393)
 8. انجام عملیات ارزی (سال 1393)
 9. انجام مراقبتهای امنیتی در بانک (سال 1393)
 10. انجام مکاتبات اداری  و  بایگانی اسناد بانکی (سال 1393)
 11. بازاریابی بانکی و تکریم ارباب رجوع (سال 1393)
 12. برقراری ارتباط موثر با سازمان (سال 1393)
 13. برقراری ارتباط موثر با مشتریان بانک (سال 1393)
 14. بکارگیری سخت افزارها و تجهیزات (سال 1393)
 15. تبلیغ خدمات بانکی (سال 1393)
 16. تجزيه و تحليل تخصيص صورتهاي مالي عملكرد و وضعيت مالي بنگاهها (سال 1393)
 17. تجزیه و تحلیل صورتهای مالی (سال 1393)
 18. تجهیز منابع (سال 1393)
 19. تحویلداری دفاتر (سال 1393)
 20. تخصیص منابع (سال 1393)
 21. تنظيم دفاتر مالی دفتر خدمات بانكي (سال 1393)
 22. تنظیم دفاتر مالی شرکتهای سهامی و تضامنی   (سال 1393)
 23. حسابداری بانکی (سال 1393)
 24. حسابرسي و بازرسي و تنظيم كنترلهاي داخلي بانكي (سال 1393)
 25. سازماندهی دفاتر خدمات بانکی پست بانک (سال 1393)
 26. سرپرستی دفاتر خدمات بانکی  پست بانک و دفاتر پيشخوان دولت (سال 1393)
 27. سرپرستی منابع انسانی (سال 1393)
 28. سرپرستی و سازماندهی ریسک و سرمایه گذاری (سال 1393)
 29. سرپرستی و سازماندهی مالی در دفاتر خدمات بانکی (سال 1393)
 30. كاربرد رياضيات در امور مالي بانك (سال 1393)
 31. کاربرد آمار (سال 1393)
 32. کاربرد بیمه در امور بانکی (سال 1393)
 33. کاربرد حقوق تجارت در عملیات بانکی (سال 1393)
 34. کاربرد حقوق معاملات در عملیات بانکی (سال 1393)
 35. کاربرد کامپیوتر در دفاتر (سال 1393)