آناليز  و شبیه سازی جريان فلز در قالب هاي شكل دهي بانرم افزار D3Deform
آناليز المان محدود با Algor design check
آناليز سازه ها و سيالات با نرم افزار Adina system
تحليلگر Cosmos Flow Works
تحلیل و شبیه سازی كنترل كيفيت محصولات توليدي مکانیکی بانرم افزار Geomagic Qualify
ترسيم مدل هاي سه بعدي مکانیکی  با نرم افزار PowerShape
ترسيم و شبیه سازی مدل هاي سه بعدي مکانیکی با نرم افزار  Top Solid
ترسيم و شبیه سازی مدل هاي سه بعدي مکانیکی با نرم افزار varicad  
توليد G-Code و شبيه سازی جامع ماشينكاري Esprit
توليد مسير ابزار بهينه با نرم افزار Machining STRATEGIST
شبيه سازي جامع ماشينكاري و توليد  G-Code با نرم افزار SURFCAM
طراحي دوبعدي وسه بعدي قطعات مکانیکی با  Surface Work
طراحي و آناليز پايپينگ با نرم افزار AutoPIPE
طراح جيگ و فيكسچر دستي -  قيد و بند
طراحي سطوح پيچيده و سطوح آزاد با استفاده از نرم افزار CATIA V5
طراح قالب تزريق پلاستيك
طراح قالب ريخته گري تحت فشار دايكاست
طراح قالب فورج آهنگري
طراح قالب هاي برش
طراحي و حل مسائل مكانيكي با استفاده از سيمولينك نرم افزار MATLAB
كار با نرم افزار ADAMS
كار با نرم افزار COSMOS WORKS
كار با نرم افزار Power mill
كارور CATIA
نقشه كشي به كمك نرم افزار Auto desk inventor 2008
 آنالیز كنترل كيفيت محصولات توليدي مکانیکی بانرم افزار  Polyworks inspector
 ترسيم و شبیه سازی مدل هاي سه بعدي مکانیکی با نرم افزار solid edge
 طراحی خطوط لوله با نرم افزار PipePhase
 طراحی مکانیکی و تحلیل سیستم های Piping با نرم افزار Caesar II